Het Glijfestijn Schaatsles Tickets

Met wie ben jij van plan om te komen?

Ik kom met..

Privacyverklaring

Privacyverklaring

4PM Winter B.V. gevestigd aan Egelenburg 2, 1081GK, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Egelenburg 2 1081GK Amsterdam +31(0)20 370 46 33

D. Verhaar is de Functionaris Gegevensbescherming van 4PM Entertainment. Hij is te bereiken via duco@4pmentertainment.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20-11-2023.

Persoonsgegevens die wij verwerken

4PM Winter B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens uit je surfgedrag die wij verwerken:

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites & social media platformen heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

4PM Winter B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetglijfestijn.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

4PM Winter B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Je te attenderen op interessante producten en diensten binnen jouw interesses
 • 4PM Winter B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • 4PM Winter B.V. volgt jouw surfgedrag (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

4PM Winter B.V. neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 4PM Winter B.V.) tussen zit. 4PM Winter B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Copernica/Active Campaign: Dit/deze programma(‘s) is/zijn het centrale punt van alle persoonsgegevens. Hierin wordt alles uiterst goed beveiligd bewaard en kunnen wij indien gewenst gegevens aanpassen en/of verwijderen. Dit systeem zorgt er tevens voor dat 4PM Winter BV je alleen bereikt met voor jou relevante informatie, producten en/of diensten.

Facebook: Vanuit Facebook krijgen we na toestemming je surfgedrag en interesses. Deze data gebruiken wij om ervoor te zorgen dat je geen ongewenste advertenties krijgt. Je zult dus alleen advertenties zien die interessant zijn voor jou.

Instagram: Vanuit Instagram krijgen we na toestemming je surfgedrag en interesses. Deze data gebruiken wij om ervoor te zorgen dat je geen ongewenste advertenties krijgt. Je zult dus alleen advertenties zien die interessant zijn voor jou.

Google: Vanuit Google krijgen we na toestemming je surfgedrag en interesses. Deze data gebruiken wij om ervoor te zorgen dat je geen ongewenste advertenties krijgt. Je zult dus alleen advertenties zien die interessant zijn voor jou.

Spotify: Vanuit Spotfy krijgen we na jouw toestemming je favoriete artiesten. Deze gebruiken we om het juiste beeld van jouw voorkeuren te krijgen. Hierdoor kunnen wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

4PM Winter B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: wordt bewaard zolang je interesse toont binnen 1,5 jaar in de producten en diensten van 4PM Winter B.V. Je behoudt het recht om deze gegevens aan te passen of te verwijderen wanneer je wilt.

Surf, website & social media gedrag: wordt bewaard zolang je interesse toont binnen 1,5 jaar in de producten en diensten van 4PM Winter B.V. Je behoudt het recht om deze gegevens aan te passen of te verwijderen wanneer je wilt.

Delen van persoonsgegevens met derden

4PM Winter B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 4PM Winter B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

4PM Winter B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. 4PM Winter B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 4PM Winter B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hetglijfestijn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 4PM winter B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

4PM Winter B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hetglijfestijn.nl.

Cookies

We gebruiken cookies op onze website om je de meest relevante ervaring te bieden door je voorkeuren en herhaalbezoeken te onthouden.

Privacyverklaring

Welkom bij Het Glijfestijn!

Met wie ben jij van plan om te komen?